Energo-Pro: S&P potvrdila rating „B+“, výhled pozitivní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura S&P potvrdila stávající rating Energo-Pro na stupni „B+“ s pozitivním výhledem.


Agentura S&P potvrdila stávající rating Energo-Pro na stupni „B+“ s pozitivním výhledem. Rating společnosti měla agentura od 28. září v revizi po oznámení významné akvizici vodních elektráren v západní Evropě. Pozitivní výhled odráží možnost zvýšení ratingu v případě, že se úspěšně podaří integrovat akvírované vodní elektrárny při udržení stanoveného poměru provozního cash-flow k dluhu společnosti. Energo-Pro vydalo 5leté dluhopisy v objemu 300 mil. USD s 11% kuponem, kterými refinancuje překlenovací úvěr, který byl na financování zmíněné akvizice sjednán. Kupón je o něco vyšší, než S&P očekávala, nicméně refinancování sníží podle agentury současný tlak na likviditu Energo-Pro.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.