ČEZ: Mezinárodní agentury zvýšily ESG rating

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. ČEZ na svých webových stránkách uvedl, že 3 mezinárodní agentury zvýšily rating společnosti z pohledu ESG. Jedná se o společnost MSCI, největšího světového poskytovatele ESG hodnocení, dále S&P Global a Institutional Shareholder Services. Management v rámci programu „Vize 2030“ stanovil cíl dostat se z pohledu ESG do konce desetiletí mezi 20 % nejlépe hodnocených energetik.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.