Plánování je základ úspěšné investice. Vyhnete se otřesům na trzích

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePlánování je základ úspěšné investice. Vyhnete se otřesům na trzích
#Cíle#Starosti

Jednou ze základních pouček o správném přístupu k investicím je stanovení investičního horizontu. Ten je klíčovou součástí investiční strategie, díky níž se investorovi může dařit vyhnout panice na trzích.

Jedním z největších nepřátel investora je on sám. To říká známá poučka o úspěšném investování, kterou potvrzuje celá řada aktivních traderů včetně Michala Semotana z J&T Investiční společnosti. Nezkušený investor totiž může zejména při otřesech na trzích začít panikařit a nadělá si ve svém portfoliu větší paseku než zkušený hráč.

Vyhnout se tomu však může každý, pokud bude následovat investiční strategii. Pečlivé plánování, a jednání na základě předem promyšlené strategie Vám pomůže eliminovat spontánní chyby. Řídit se emocemi může být ve světě investování nebezpečné. Vědecká oblast věnující se vlivu lidských emocí na chování investorů (tzv. behaviorální finance) jednoznačně prokázala celou řadu typických vzorů chování, které na investiční portfolia působí negativně.


Defenzivní krátkodobé investice

Základem správné investiční strategie přitom je takzvaný investiční horizont. Ten nepředstavuje nic jiného než jasný plán toho, jak dlouho chceme danou investici držet.

Podle toho se pak investice rozdělují na dlouhodobé a krátkodobé. A je důležité si uvědomit, že od každé z nich má investor mít jiná očekávání a jinak se k nim chovat.

Čím déle necháte kapitál pracovat, tím vyššího zhodnocení v průměru můžete dosáhnout a tím větší prostor se otevírá pro aktiva s vyšší volatilitou nebo nižší likviditou. Čím kratší je investiční horizont, tím větší by měl být podíl defenzivnějších aktiv.


Dlouhodobé investice k ochraně majetku

Investování do volatilnějších aktiv, jako jsou akcie, působí rizikověji pouze v krátkodobém horizontu. Z dlouhodobého hlediska je investování do akcií odměněno vyšším výnosem. Bez ohledu na to, zda je zdrojem nervozity ekonomický propad, geopolitický konflikt, pandemie nebo jiný finanční šok, akciové trhy se vždy vrátí k růstu. V časovém horizontu 20 let nebyla u akcií nikdy naměřena záporná výkonnost.

Čas totiž vyhlazuje cykly. Krátkodobě je vývoj na finančních trzích cyklický, v dlouhodobém hledisku rostoucí. Střídání fází expanze a recese je přirozenou součástí investičního světa. 

Vyhrává ten, kdo vydrží déle, ne ten, kdo je nutně lepší. Investice nemusí krátkodobě vykazovat kladné výnosy. Z dlouhodobého hlediska je ale pro finanční trhy a ekonomiku charakteristický pozitivní trend v důsledku technologického pokroku, rostoucí životní úrovně a zvyšující se produktivity.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.