Moneta: Dnes se koná valná hromada akcionářů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Dnes Moneta pořádá valnou hromadu akcionářů. Návrh dividendy ze zisku minulého roku je 8 Kč na akcii (9,5% hrubý dividendový výnos). Naposledy se budou akcie Monety obchodovat s nárokem na tuto dividendu ve čtvrtek 27. dubna. Samotná výplata pak proběhne od 25. května. Akcionáři budou také hlasovat o jmenování finanční ředitelky skupiny PPF Kateřiny Jiráskové do dozorčí rady banky. Vzhledem k tomu, že PPF je s téměř 30% podílem největším akcionářem banky, je návrh zástupce skupiny do dozorčí rady logický. Očekáváme, že valná hromada schválí všechny navrhované body.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.