Moneta zítra ráno zveřejní čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme více jak 100% meziroční nárůst na 1 243 mil. Kč, za kterým jsou především výrazný nárůst úrokových výnosů a rozpouštění opravných položek k úvěrům.

Pokračující růst úvěrového portfolia (oček. +10 % r/r) spolu s růstem úrokových sazeb by měly vést k více jak 20% meziročnímu nárůstu úrokových výnosů. Za dvojciferným nárůstem výnosů z poplatků je z části nízká srovnávací základna. Na straně provozních nákladů očekáváme negativní dopad vyššího příspěvku do regulatorních fondů (+22 %) a také první výraznější známky rostoucí inflace. Rizikové náklady jsou pro nás tentokrát velká neznámá vzhledem k předchozím vyjádřením managementu, že hodnocení části úvěrů, které byly klasifikovány jako rizikové kvůli Covid-19 a jsou pravidelně spláceny, může být opět zlepšeno, a část již vytvořených opravných položek tak rozpuštěna. Z tohoto důvodu v naší projekci počítáme s nulovými opravnými položkami.

Samotný první kvartál by měl být z pohledu hospodaření pro Monetu relativně úspěšný, nicméně investoři se nyní budou soustředit především na blížící se navýšení kapitálu, akvizici Air Bank a možnost případné povinné nabídky odkupu ze strany PPF po dokončení transakce.

 

v mil. KčOček. 1Q 20221Q 2021r/r
  Čisté úrokové výnosy2 5072 07421%
  Poplatky a provize55849912%
  Ostatní provozní výnosy105109-4%
Provozní výnosy3 1702 68218%
Provozní náklady-1 617-1 5177%
Provozní zisk1 5531 16533%
  Opravné položky0-418-100%
Čistý zisk1 243598108%

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.