Makro: Viceguvernér Frait pro rychlejší pokles sazeb ČNB

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziročně 20% růst na 1 275 mil. Kč, za čímž stojí především obnovení růstu čistých úrokových výnosů, pokračující solidní růst výnosů z poplatků a nízké rizikové náklady. Za celý rok pak očekáváme čistý zisk 5,25 mld. Kč, a tedy překonání výhledu managementu (5 mld. Kč). Čisté úrokové výnosy se od prvního čtvrtletí minulého roku vrátily k růstu na kvartální bázi a ve 4Q očekáváme již 4% růst i v meziročním srovnání. Výnosy z poplatků by měly pokračovat v solidním růstu, nadále taženy především poplatky z prodejů produktů třetích stran (pojištění, fondy). Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,5 mld. Kč (+1 % r/r). Růst mezd a vysoká inflace jsou částečně kompenzovány výrazným poklesem počtu zaměstnanců (-9,5 % r/r na konci září), nižším počtem poboček (-14 r/r na 140 ke konci září) a dalšími úspornými opatřeními. Opravné položky pak očekáváme na úrovni 179 mil. Kč, což představuje rizikové náklady na úrovni 26 b.b. Z pohledu čísel za celý rok 2023 by banka měla naplnit výhled managementu na všech úrovních.

Očekáváme, že management zároveň zveřejní výši dividendy, kterou bude navrhovat na valnou hromadu. Při výplatním poměru 80 % by naše projekce indikovaly dividendu ve výši 8,2 Kč (8,6% hrubý div. výnos), nicméně management dříve uvedl, že tento výplatní poměr považuje za minimální, a je tak reálná šance, že dividenda bude vyšší.

Dlouhodobě považujeme akcie Monety za podhodnocené a případné naplnění našich projekcí v kombinaci s vysokou dividendou a solidním střednědobým výhledem by mohlo posunout akcie banky výše. 

v mil. KčOček. 4Q234Q 2022r/r
  Čisté úrokové výnosy2 1922 1034 %
  Poplatky a provize7516948 %
  Ostatní provozní výnosy205207-1 %
Provozní výnosy3 1483 0045 %
Provozní náklady-1 462-1 4431 %
Provozní zisk1 6861 5618 %
  Opravné položky-179-216-17 %
Zisk před zdaněním1 5071 34512 %
Čistý zisk1 2751 06420 %

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.