Gen Digital: Počet předplatitelů se vrátil k růstu, výhled v souladu s odhady

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Producent antiviru Gen Digital, který vznikl spojením NortonLifeLock a českého Avastu, oznámil za 2Q FY2024 tržby 948 mil. USD, mírně nad odhadem trhu 945 mil. Tržby se meziročně zvýšily o 27 %, přičemž většina růstu byla stále dána efektem akvizice společnosti Avast. Společnost nicméně uvedla, že se obnovil i organický růst počtu předplatitelů, přičemž ten vzrostl o 380 tis. q/q na celkem 38,5 mil. Firma dosáhla upraveného zisku na akcii 0,47 USD, v souladu s odhady. Zisk rostl meziročně pouze o 4 % hlavně kvůli postakvizičním nákladům na integraci. Management pro probíhající kvartál čeká růst tržeb na 950 – 960 mil. USD a růst zisku na akcii na 0,49 – 0,51 USD, v souladu s očekáváním trhu 51 centů. Za celý účetní rok 2024 by tržby měly dosáhnout 3,81 – 3,835 mld. USD, což je zúžení dřívějšího výhledu 3,8 – 3,85 mld. USD, a zisk by měl být v intervalu 1,95 – 2,00 USD (doposud 1,95 – 2,02 USD), v souladu s očekáváním trhu 1,98 USD. Gen Digital oznámil kvartální dividendu 0,125 USD/akcie, beze změny oproti předchozímu čtvrtletí, držitelům akcií k rozhodnému dni 20. 11.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.