Sazka Group v minulém roce dosáhla zisku 224 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group zveřejnila výsledky za rok 2020.

Sazka Group zveřejnila výsledky za rok 2020. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 6 % r/r na 2 018 mil. EUR. Nicméně růst je dán konsolidací společností CASAG a Stoiximan, na srovnatelné bázi hrubé výhry klesly o 26 % r/r. Provozní zisk EBITDA klesl o 22 % na 459 mil. EUR, bez dopadu zmíněné konsolidace by byl pokles 38%. Čistý zisk dosáhl 224 mil. EUR (-28 % r/r). Poměr čistého dluhu k EBITDA podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) byl na úrovni 3,9x. I přes výrazné dopady restrikcí je společnost schopna generovat solidní zisky a plnit kovenanty vydaných dluhopisů. S ústupem pandemie a otevřením především pobočkové sítě v Řecku, kde je dopad restrikcí nejvýraznější, očekáváme rychlý návrat na předcovidové úrovně a obnovení růstu na všech úrovních.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.