PMČR: Výsledky za 1H18 překonaly očekávání

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR dnes ráno představil svá čísla za 1H18. Na nekonsolidované úrovni společnost dosáhla na tržby ve výši 5,9 (+5,5 % r/r) vs. oček. 5,6 mld. Kč. Hlavním pozitivním překvapením je vývoj v ČR, kde tržby dosáhly na 3,6 (+16,3 % r/r) vs. oček. 3,2 mld. Kč a ovlivnily tak pozitivně celou výsledovku. Důvodem pro lepší výsledek na domácím trhu je cenový efekt, který více jak převážil očekávaný pokles objemu prodeje (-5,4 % r/r). Je nutné připomenout, že PMČR k lepším číslům pomohly i nové produkty IQOS resp. náplně HEETS. Tržní podíl v 2Q18 dosáhl již na 3,5 % vs. náš odhad 3,0 %. Tržby na Slovensku byly dle očekávání (1,15 mld. Kč). Výrobní služby dosáhly na 1,1 (-16 % r/r) vs. oček. 1,2 mld. Kč. Právě slabší výrobní služby mírně ubraly na výborném výsledku dosaženém na domácím trhu. Provozní zisk EBITDA dosáhl na 2,6 (+9,3 % r/r) vs. oček. 2,4 mld. Kč a marže se meziročně zlepšila o 1,5 p.b. Důvodem pro lepší marži je vyšší podíl domácího trhu. To vše se odráží ve 4,0% růstu čistého zisku na 1,77 vs. oček. 1,71 mld. Kč resp. čistém zisku na akcii ve výši 1290 Kč. Mělčí relativní růst čistého zisku než provozního zisku je dán vyššími než očekávanými odpisy 400 vs. oček. 300 mil. Kč.

Celkově hodnotíme výsledky jako pozitivní s tím, že PMČR dokáže zvyšovat ziskové marže i při růstu míry daňového zatížení na své produkty. Samozřejmě nové produkty IQOS přináší další pozitivní výsledky i do čísel společnosti. Dosažená čísla naznačují, že společnost dodrží své pověsti dividendového titulu i pro aktuální období.

 

  IFRS nekons. (mil. Kč)1H181H17r/rJ&T Banka
Tržby5 8795 5735,5 %5 602
EBITDA2 5852 3669,3 %2 415
EBITDA marže44,0 %42,5 %1,5 p.b.43,1 %
Čistý zisk1 7731 7054,0 %1 714
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 2901 2424,0 %1 248

Zdroj: PMČR a J&T Banka 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.