Makro: Česká ekonomika v 1Q pokračovala v solidním růstu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
HDP v 1Q vzrostlo o 0,7 % q/q (+0,8 % q/q ve 4Q/21) a meziroční růst HDP zrychlilo na 4,6 % r/r (3,6 % r/r ve 4Q). Výsledek překonal očekávání (trh: 0,4 % q/q; 4,3 % r/r). Zrychlení meziročního růstu je ovlivněno nižší srovnávací základnou loňského roku, ale vysoká dynamika q/q růstu naznačuje, že ekonomika si  i přes řadu rizik (inflace, dodavatelské řetězce) až překvapivě dobře drží vysoké tempo růstu. Statistický úřad pouze uvedl, že meziroční růst HDP táhly hlavně vyšší spotřební výdaje domácností a investice firem. Naopak příspěvek zahraničního obchodu byl opět negativní, když export brzdí odstávky automobilového průmyslu a naopak importy zvyšují drahé komodity. Z hlediska oborů růst táhnou pravděpodobně služby a stavebnictví. Více napoví detailní výsledky, které ČSÚ zveřejní 31. května. Celkově výsledky HDP dávají ČNB argumenty, aby dál pokračovala ve zvyšování sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.