O2 CR: Vláda a ČTÚ údajně chystají podporu pro čtvrtého operátora

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.V sobotním tisku (LN) se objevila informace, že vláda a ČTÚ údajně plánují zvýhodnit případného čtvrtého operátora s rozvojem sítí páté generace. Takový hráč by měl dostat výhodu přednostní účasti v prvním kolem dražby frekvencí pro 5G. Stávající hráči se budou moci účastnit pouze, když se zavážou, že tuto frekvenci budou provozovat jen pro konkurenta a nebudou v ní nabízet své vlastní služby. I nadále jsme spíše obezřetní k příchodu nového hráče vzhledem k tomu, že domácí trh je poměrně nasycený a jeho velikost může atraktivnost pro nového plnohodnotného hráče limitovat. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.