Makro: Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla na 3,8 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Míra nezaměstnanosti na konci července vzrostla o 1 desetinu na 3,8 % (2,7 % v červenci 2019). Za nárůstem nezaměstnanosti stály převážně sezónní faktory. Negativní dopady recesního propadu ekonomiky jsou přechodně utlumeny řadou vládních opatření (kurzarbait) a mohou se ještě projevit během podzimu. Očekáváme, že míra nezaměstnanosti v druhé polovině roku vzroste a na konci roku by mohla dosáhnout až 7 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.