Colt CZ: Poslední den s nárokem na dividendu 30 – 32 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Akcie Colt CZ Group se dnes naposledy obchodují s nárokem na dividendu ze zisku loňského roku ve výši 30 - 32 Kč/ks. Celkový objem prostředků k rozdělení akcionářů schválila distanční valná hromada, která skončila 27. června, avšak konečná dividenda na jednu akcii bude záviset na počtu akcií společnosti k rozhodnému dni 4. 7. Počet akcií se nyní mění v důsledku opčního programu pro zaměstnance a management společnosti. Dividenda představuje při současné tržní ceně hrubý dividendový výnos 4,4 – 4,7 % p.a. Základní formou výplaty je dividenda v penězích, přičemž akcionáři oprávnění k výplatě dividendy si budou moci od 29. 7. do 12. 8. včetně zvolit dividendu v akciích. Očekáváme, že brzy po datu 12. 8. 2024 začne výplata dividendy na účty akcionářů, resp. připsání nových akcií v případě akciových dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.