Ministryně financi navrhne další úpravu deficitu rozpočtu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ministryně financi Alena Schillerová v nedělí oznámila, že vládě navrhne další úpravu státní rozpočtu, která povede z k zvýšení schodku rozpočtu z 200 mld. korun na 300 mld.. Důvodem úpravy má byt hlavně aktualizace vzhledem k poslednímu vývoj. V druhé polovině března vláda i Sněmovna schválili zvýšení deficitu ze 40 mld. na 200 mld.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.