Banky: Hnutí STAN chce debatu o sektorové dani

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Hnutí STAN chce v rámci vládní koalice otevřít debatu o zavedení sektorové daně pro banky. Předseda strany Vít Rakušan tento krok spojuje s nižšími než očekávanými odvody bank v rámci daně z mimořádných zisků. Největší vládní strana ODS je zatím proti tomuto kroku. V poslední době bylo různých vyjádření politiků ohledně snahy více vybrat od bank do státního rozpočtu více a určité riziko nějaké formy bankovní daně tak vnímáme. Připomínáme, že již v době zavádění mimořádné daně v roce 2022 většina odborníků včetně nás tvrdila, že výběr daně od bank bude maximálně jednociferný, a nikoliv vládou deklarovaných 33 mld. Kč, vláda zároveň nebyla schopna poskytnout jakékoliv podklady k tomu, jak k uváděnému očekávanému výběru dospěla. Jediné co banky následně udělaly a čím tuto daňovou povinnost dále snížily, bylo, že začaly ve velkém nakupovat státní dluhopisy, jejichž výnos je od daně osvobozen. Zavedení sektorové daně by bylo pro akcie bank výrazně negativní, nicméně v této fázi nejsme schopni odhadnout, jak je toto riziko reálné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.