Komerční banka zítra zveřejní výsledky za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka zítra ráno oznámí své výsledky hospodaření za 1Q. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční propad o 22 % na 2,5 mld. Kč, za kterým je mírný pokles tržeb, vyšší provozní náklady a především vyšší rizikové náklady. Pokračující tlak na úrokové marže a jen velmi malý růst úvěrového portfolia by měly vést k poklesu úrokových výnosů o 3 % r/r. Výnosy z poplatků pak budou negativně ovlivněny změnou regulace (SEPA), která omezuje účtování poplatků za platby v eurech. Provozní náklady očekáváme vyšší o 4 % r/r. Kromě vyšších personálních nákladů (oček. +2 %) se zde promítne vyšší příspěvek do fondu pro řešení krize. Dopady Covid-19 do ostatních administrativních nákladů by pak neměly být příliš výrazné. Očekáváme, že KB na rozdíl od některých jiných bank v Evropě nebude vytvářet extrémně vysoké opravné položky k nespláceným úvěrům s předstihem již nyní a spíše půjde cestou rozložení vyšších rizikových nákladů do více kvartálů až podle skutečného vývoje úvěrového portfolia.

Hlavním tématem výsledků pak budou komentáře k výhledu pro tento rok a k současné situaci okolo Covid-19, kde očekáváme, že by management mohl alespoň naznačit nějaké scénáře možných dopadů do hospodaření. Právě vyšší čitelnost těchto dopadů je předpokladem k tomu, aby se snížila nejistota investorů a akcie mohly odmazat alespoň část březnových propadů.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)1Q 2020e1Q 2019r/r
Provozní výnosy7 8317 956-2%
  Čistý úrokový výnos5 7365 892-3%
  Poplatky & provize1 3501 428-5%
  Výnosy z fin. operací68557120%
Provozní náklady-4 360-4 1884%
Provozní zisk3 4713 768-8%
  Opravné položky-390176-322%
Zisk před zdaněním3 1434 006-22%
Čistý zisk2 4733 176-22%

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.