ČEZ doposud investoval do výstavby nových jaderných zdrojů 1,8 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle deníku E15 zaplatil ČEZ doposud v rámci přípravy výstavby nového jaderného zdroje 1,8 mld. Kč a do roku 2024 by to mělo být celkem 4,5 mld. Kč (8,4 Kč na akcii). Financování v prví fázi projektu jde především na organizaci a přípravu výběrového řízení včetně smluvní dokumentace, výkupy pozemků a získání územního rozhodnutí. Podle neuvedených zdrojů deníku by zapojení společnosti do financování mohlo být nakonec ještě výrazně vyšší v závislosti na nákladech financování a rozhodnutí Evropské komise ohledně navrhovaného modelu financování. Předpokládáme, že náklady vynaložené společností budou zohledněny v následujících dohodách se státem a nějakou formou kompenzovány. Investorem by tak v konečném výsledku měl být stát, jak už bylo dříve rozhodnuto.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.