ČNB: Zápis naznačil, že bankovní rada chce snižovat sazby postupně

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB (8. února), kdy bankovní rada snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 6,25 %. Hlasování bylo 6:1, když viceguvernér Jan Frait navrhoval snížení sazeb o 75 bazických bodů. Samotné zasedání vyznělo v holubičím tónu, nyní zápis naopak vyznívá více v jestřábím tónu. Guvernér Michl sice navrhl snížení sazeb o 50 bazických bodů jako ukázku důvěry, že inflace letos výrazně klesne, ale panovala shoda, že je nutné dál zachovat obezřetnost a přísnější měnovou politiku. Bankovní rada se shodla, že bude lepší sazby snižovat pozvolna, což umožňuje průběžně vyhodnocovat situaci a případně i pokles sazeb zastavit na vyšších úrovních, pokud to bude třeba. Bankovní rada se shodla, že rizika a nejistoty prognózy jsou spíše proinflační. Zde patří ze setrvačnosti vyšší růst cen služeb a také zadrhnutí dodavatelských řetězců, které mohou otočit dezinflační vývoj u cen zboží. Část bankovní rady se shodla, že pokud by kurz koruny výrazněji oslabil, tak to může snižování sazeb přibrzdit, případně i zastavit.

Hlubší pokles inflace v lednu, přičemž data byla zveřejněna až týden po zasedání, určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb. Proti tomu může jít výrazné oslabení koruny k euru po zasedání. Pro nejbližší zasedání (20. března) očekáváme další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %), ale rostou šance i na větší snížení (o 75 bodů).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.