O2 CR: Očekávané výsledky za 4Q20

2-minutové čtení
J&T specialistaO2 CR netradičně dnes po zavření trhu zveřejní své výsledky za 4Q20. Očekáváme 0,7% r/r růst celkových tržeb hlavně kvůli pokračujícímu kladnému vývoji v domácích fixních linkách (+2,6 % r/r) a na Slovensku (+3,9 % r/r), kde pomáhá meziročně stále oslabení koruny. Trend by měl být obdobný jako v 2Q20, tedy pokles v prodeji hardwaru a roamingových službách z důvodu preventivních opatření proti Covid-19 a naopak růst v datových službách. Odhadujeme další úspory na provozních nákladech, které by měly umožnit 2,1% r/r růst EBITDA na 3,4 mld. Kč s lehce lepší marží ve výši 32,9 % (+0,5 p.b. r/r). Čistý zisk pak odhadujeme na 1,5 mld. Kč (+4,6 % r/r). Naše projekce se shoduje s názorem trhu. Náš odhad celkové dividendy je 21 Kč/akcii (8,1% hrubý div. výnos). Nicméně je velmi pravděpodobné, že návrh managementu nebude stejně jako vloni představen a bude tak učiněno až na přelomu února a března.

Samotná čísla by měla opět potvrdit, že se O2 CR daří proplouvat současnou situací spojenou s pandemií poměrně dobře. S vyřešením situace kolem aukce nových kmitočtů a téměř v nezměněném konkurenčním prostředí by výsledky mohly být opět zajímavým pozitivním faktorem pro obchodování s akciemi O2 CR.

 

O2 CR, kons. v mil. Kč4Q20e4Q19r/rTrh
Tržby10 23910 1710,7 %10 239
EBITDA3 3723 3022,1 %3 372
EBITDA marže32,9%32,5%0,5 p.b.32,7 %
EBIT1 9721 8357,5 %1 972
Čistý zisk1 5031 4364,6 %1 503

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.