Rohlik.cz: Růst hospodaření a splnění kovenantu na dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Velká pecka, s.r.o., která provozuje web Rohlik.cz a spadá pod Rohlik.cz Investments, zveřejnila auditované výsledky hospodaření


Společnost Velká pecka, s.r.o., která provozuje web Rohlik.cz a spadá pod Rohlik.cz Investments, zveřejnila auditované výsledky hospodaření za účetní rok trvající od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. Tržby vzrostly meziročně o 73 % na 4,18 mld. Kč, přičemž růstu výrazně pomohly březen a duben letošního roku, během nichž vzrostla poptávka po rozvážce potravin v důsledku celostátní karantény. Výsledky neuvádějí zisk před odpisy EBITDA, ale ten podle dřívějšího vyjádření šéfa firmy Tomáše Čupra dosáhl 115 mil. Kč po 32 mil. Kč ve FY 2018. Čistý zisk činil 38 mil. Kč po nulovém výsledku v předchozím roce. Společnost ve zprávě potvrdila, že chce do konce roku expandovat do Rakouska a příští rok do Německa. V odděleném oznámení uvedla společnost Rohlik.cz Finance, že do 30. 6. 2020 nedošlo k porušení povinností vyplývajících z emisních podmínek dluhopisů 6,6/2023. To znamená, že byl splněn kovenant, podle něhož ukazatel LTV nesmí přesáhnout 65 %. Výsledky společnosti považujeme za neutrální, jelikož hlavní čísla již uvedl šéf firmy Tomáš Čupr v rozhovoru ze srpna tohoto roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.