Makro: Nárůst státního dluhu a zastavení emisí dluhopisů pro domácnosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ministr financí Zbyněk Stanjura ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že státní dluh se z úrovně 1,6 bilionu korun (28,5 % HDP) v roce 2019 zvedl na 2,5 bilionu (cca 41 % HDP) na konci roku 2021. Náklady spojené s dopadem Covid-19 tvořily méně než polovinu nárůstu státního dluhu, konkrétně kumulativně 351 mil. korun za roky 2020 a 2021. Ministr financí Stanjura zopakoval, že nová vláda bude mít za cíl konsolidaci veřejných rozpočtů.

Dále ministerstvo financí uvedlo, že na závěr loňského roku poslední kolo emise stáních dluhopisů určené pro občany (tzv. Dluhopis Republiky) přineslo rekordní objem objednávek za 41,1 mld. korun, a to hlavě u proti-inflačních dluhopisů. Vůči předchozím kolům je to desetinásobný objem. Tento objem kryje čtvrtinu splátek státních dluhopisů v letošním roce. Následně ministerstvo financí uvedlo, že emise těchto dluhopisů pozastavuje. Tento druh dluhopisů je pro ministerstvo financí extrémně nevýhodný, protože v současnosti platí více jak dvojnásobnou úrokovou sazbu, než je u standardních státních dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.