J&T Banka: V 2Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Česká ekonomika se v 2Q vrátila k růstu, když reálné HDP vzrostlo 0,1 % q/q, ale meziročně bylo nižší o 0,4 % r/r (-0,4 % r/r v 1Q). Statistický úřad mírně zlepšil svůj prvotní odhad (+0,1 % q/q; -0,6 % r/r) z 31. července. 


Česká ekonomika se podle očekávání ve 2Q velmi pomalu zvedala z předchozí recese díky oživení domácí poptávky (spotřeba domácností, investice). Ovšem hodnocení některých ukazatelů je složitější. Zatímco při srovnání vůči předchozímu čtvrtletí jsou zde jako známky obratu první růsty, v meziročním srovnání zůstávají kvůli předchozímu vývoji poklesy.  

U meziročního poklesu HDP (-0,4 % r/r) měly velmi negativní příspěvek výdaje domácností (příspěvek -1,9 procentního bodu). Naopak vládní výdaje (příspěvek +0,7 procentního bodu) a fixní investice (+0,8 procentního bodu) měly k meziroční změně HDP kladný příspěvek. Vývoz dokončených aut se na jedné straně projevuje prudkým propadem zásob (příspěvek k HDP -2,5 procentního bodu) a na druhé straně výrazně kladným příspěvkem zahraničního obchodu k HDP (příspěvek +2,5 procentního bodu).  

Velký obrat nastal ve výdajích domácností, a to kvůli zpomalení inflačního vývoje. Na jednu stranu nominálně (v běžných cenách) výdaje domácností poprvé po 2,5 letech růstu drobně klesly (-0,1 % q/q), nicméně příznivý cenový vývoj vedl k tomu, že v reálném vyjádření (po očištění o inflaci) výdaje domácností vzrostly o 0,2 % q/q (-1,3 % q/q v 1Q/23). Jde o první nárůst spotřeby domácností po 6 kvartálech nepřetržitého poklesu. V meziročním srovnání data ukazují stále hluboký pokles (-4,5 % r/r), ale ten se již začíná zmenšovat (vs. -5,4 % v 1Q/23). Očekáváme, že oživení spotřebitelské poptávky kvůli zpomalení inflace by mělo být hlavním faktorem růstu v druhé polovině roku a také v příštím roce. Kvůli zpomalení inflace se reálný růst mezd překlopí do vysoce kladných čísel a podpoří kupní sílu domácností.  

Pozitivní zprávou je nárůst investic (+3,4 % q/q; +2,5 % r/r), když vyšší investice firem do strojů a aut kompenzoval pokles u dalších položek, jako jsou budovy a bydlení, kde se projevuje tlumící efekt vyšších úrokových sazeb. Investice předchozí 3 kvartály klesaly, proto jde, vedle obratu u spotřebitelské poptávky, o další pozitivní signál.  

Pozitivnímu příspěvku zahraničního obchodu k HDP (příspěvek +2,5 procentního bodu) pomohl nejen nárůst exportů (+4,5 % r/r), ale také utlumený vývoj dovozů (0,8 % r/r).  

Z pohledu nabídkové strany (strana výroby) je obrázek ekonomiky lepší než na výdajové straně (strana poptávky), a to kvůli štědrým dotacím. V 2Q sice HPH (hrubá přidaná hodnota) drobně klesla (-0,2 % q/q), ale meziročně byla vyšší o 0,6 %. Pozitivní příspěvek k celkovému růstu měla hlavně aktivita ve zpracovatelském průmyslu.   


V 2Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky

  

Domácí poptávka (spotřeba domácností + investice) ve 2Q ukázala první náznaky obratu na více úrovních. Se zvolněním inflace by v druhé polovině roku mělo pokračovat oživení spotřebitelské poptávky, což by mělo vést i k mírnému růstu HDP. Pro celý letošní rok očekáváme stagnaci HDP (+0,0 %).  

Výsledky zatím nepřináší žádný nový impulz pro měnovou politiku ČNB. Naopak oživení spotřeby domácností může vést k pozvolnějšímu zpomalování inflace a také i k pozdějšímu snižování úrokových sazeb. Nadále čekáme, že bankovní rada ponechá úrokové sazby beze změny na 7,00 % do konce roku a snižování sazeb přijde na stůl až v příštím roce.  

Koruna na výsledky HDP výrazně nereagovala a obchodovala se lehce pod úrovní 24,1 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.