Magazín Magnus tentokrát o přátelství

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceMagazín Magnus tentokrát o přátelství

Jubilejní dvacáté vydání magazínu Magnus je věnováno tématu přátelství. Přátelství je totiž jedním z nejcennějších darů života.


„Nestačí kamarády jen mít, musíte kamarádem i být. Investovat do vztahu, zajímat se, pečovat o něj, obětovat svůj komfort, zvednout telefon a zavolat. Ale kamarádství toho pořád hodně přináší,“ vyzdvihuje v editorialu důležitost přátelství zakladatel agentury Yinachi Robert Peňažka. Výzkum realizovaný na lékařské fakultě Harvardovy univerzity například ukázal, že mít kamarády má větší vliv na spokojenost než peníze a společenský status.

S tématem přátelství úzce souvisí i fotografie na obálce od Jihoafričana Daniel Naudé, který fotí psí plemeno Africanis. To se vyvinulo ze psů, kteří jsou zachyceni již na staroegyptských nástěnných malbách. Dnes na ně narazíte ve venkovských oblastech jižní Afriky, kde si jich místní obyvatelé cení pro jejich odolnost, inteligenci, věrnost a lovecké schopnosti.

Celé číslo magazínu je i tentokrát prošpikováno mimořádně kvalitními texty a fotoesejemi. Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček vám vysvětlí, že člověk je schopen udržet v hlavě asi dvě stě kontaktů, tedy dvě stě lidí, které zná osobně. A dvě stě lidí si prý také v průměru zaznamenává do telefonu.

cs-mm20-ukazky-1.jpg

Mnoho podob přátelství

Na téma přátelství se podíváme také z pohledu filozofie i vědy, nahlédneme do fungování elitní ženské bojové jednotky či rodiny, která se stala průkopníkem v přechodné pěstounské péči u nás.

Za přečtení určitě stojí také osobní vzpomínka režiséra Mateje Mináče na neobyčejný vztah s legendárním Nicholasem Wintonem, kterého sláva nikdy nezaujímala. Rytířský titul například využil při rezervaci místa v restauraci, ale jinak považoval medaile za zbytečné. Ledaže by si je připnul na pyžamo a pyšně se s nimi procházel doma před manželkou.

„Díky našim filmům se sir Nicholas Winton stal přítelem desetitisíců mladých lidí, kteří ho považovali za jednoho z nich. Obdivují jeho rebelskou povahu, vynalézavost, vtip a moudrost. Je pro ně příkladem toho, jak nepodléhat ranám osudu. Když on dokázal na začátku války zachránit tolik dětských životů, co všechno se dá dosáhnout v době míru,“ píše Matej Mináč.

cs-mm20-ukazky-1.jpg

A ještě něco navíc

Nechybí ani tradiční J&T Servis, které se věnuje současnému umění a designu, a M-indexy, kde se od Petra Sklenáře třeba dozvíte, které auto je nejlepší na světě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.