TMR: Valná hromada bude hlasovat o navýšení kapitálu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila svolání řádné valné hromady, která se bude konat 17. května v Liptovském Mikuláši.

Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila svolání řádné valné hromady, která se bude konat 17. května v Liptovském Mikuláši. Na programu valné hromady je mimo jiné návrh na zvýšení základního jmění společnosti, které počítá s vydáním maximálně 7 142 858 nových akcií o jmenovité hodnotě 7 EUR/akcie. Společnost má nyní 6,71 mil. akcií, jde tedy o navýšení počtu akcií na více než dvojnásobek. Akcie mohou být upsány za maximální cenu 30 EUR/akcie, avšak zde podotýkáme, že tržní cena akcie je nyní cca 19,2 EUR na burze v Bratislavě, resp. 520 Kč na pražské burze. Cílem navýšení kapitálu je posílení kapitálové struktury, zvětšení zdrojů na rozvoj a možné snížení dluhu včetně odkoupení podřízených dluhopisů. Pokud se navýšení kapitálu uskuteční, mohlo by vést k významnému snížení dluhu společnosti. Výsledek však bude záviset na počtu upsaných akcií a jejich emisní ceně. Další detaily nebyly zveřejněny. Právo zúčastnit se valné hromady budou mít ti akcionáři, kteří drželi akcie TMR k rozhodnému dni 14. 5. Poslední obchodní den s právem na účast na valné hromadě je tak 10. 5. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.