Komerční banka: Valná hromada schválila návrh dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Akcionáři na včerejší valné hromadě schválili návrh představenstva na vyplacení dividendy ze zisku minulého roku ve výši 60,42 Kč na akcii (8% hrubý dividendový výnos). Rozhodným dnem pro nárok na výplatu dividendy je 2. května, to znamená, že naposledy se budou akcie obchodovat s nárokem na dividendu 27. dubna. Samotná výplata proběhne od 22. května.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.