Makro: Další mírné zlepšení maloobchodu v červnu

1-minutové čtení
J&T specialistaVýsledky maloobchodních tržeb za červen ukázaly ve více směrech pozvolné zlepšení a naznačují opatrný obrat spotřebitelské poptávky. Maloobchodní tržby reálně po sezónním očištění vzrostly druhý měsíc v řadě o 0,3 % m/m a meziroční propad se zmírnil na -4,1 % r/r (-6,3 % v květnu), což překonalo očekávání (oček: -5,3 %). Zlepšený vývoj se týkal jak prodejů potravin (-5,3 % r/r vs. -7,0 % v květnu), tak tržeb za nepotravinářské zboží (-6,6 % r/r vs. -8,8 % v květnu). Z hlediska segmentů změna trendu nenastala u prodejů přes internet, kde pokračuje pokles prodejů téměř stabilním tempem 7 % r/r. Z hlediska úrovně je objem e-commerce nejnižší od dubna 2020. Ovšem celkově data potvrzují očekávání, že se zpomalením inflace dojde k oživení spotřebitelské poptávky domácností.

Po výrazném propadu maloobchodních tržeb vloni (-3,2 % r/r) letos očekáváme propad kolem 3 % kvůli slabému prvnímu pololetí, kdy tržby v souhrnu propadly o 7 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.