Skupina J&T Finance Group vyčleňuje private equity investice a zakládá J&T Private Equity Group

2-minutové čtení

Ke konci letošního roku dochází k rozdělení bankovních a nebankovních aktivit silné finanční skupiny J&T Finance Group.  Vedle bankovního holdingu J&T Finance Group SE se sídlem v Praze, vzniká nová kyperská struktura J&T Private Equity Group.

„J&T vždy bylo a je postavené na růstu a expanzi. V tuto chvíli tak nastal čas, abychom fakticky oddělili bankovní a nebankovní aktivity, a tím zajistili prostor pro další rozvoj. Oddělení aktivit navíc zpřehlední celou strukturu skupiny a jejích vlastníků,“ komentuje vznik nové skupiny Patrik Tkáč, spoluzakladatel skupiny J&T a předseda představenstva J&T BANKY.

J&T Private Equity Group zahrnuje aktiva skupiny v sektorech energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. Majiteli nové entity bude většina bývalých partnerů J&T. Patrik Tkáč bude vlastnit 19,9 %, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč, Mário Hoffmann, Branislav Prieložný, Igor Rattaj, Peter Korbačka a Martin Fedor pak každý 9,9 %. Důležité je oddělení nového holdingu od bankovního, a to i po technické stránce. To zastřeší Miloš Badida a Jarmila Jánošová, stávající manažeři skupiny J&T, kteří budou vlastnit každý 5,4% podíl. Cílem J&T Private Equity Group bude i nadále profilovat se jako leader v oblasti M&A obchodů.

 J&T Finance Group SE tvoří bankovní holding (privátní bankovnictví: J&T BANKA včetně slovenské pobočky, ruské J&T BANKA ZAO a J&T BANK and Trust na Barbadosu; retailové bankovnictví: Poštová banka) a služby z oblasti administrativy, personalistiky, účetnictví, konsolidace a daňového poradenství. Hlavními akcionáři jsou i nadále Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Po schválení regulatorními orgány se minoritními akcionáři stanou Mário Hoffman s podílem 20 - 24 % a Dušan Palcr s 10% podílem.