IPO mmcité: Výrobce mobiliáře upsal 1 milion akcií za 160 Kč/ks

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Česká společnost mmcité, která navrhuje a vyrábí městský mobiliář, včera dokončila prvotní úpis akcií (IPO), v němž prodala 1 milion akcií za cenu 160 Kč/ks. Firma tak upsala maximální počet nových akcií, a to na dolní ceně nabízeného cenového intervalu 160 – 200 Kč/ks. Výnos z emise činí 160 mil. Kč. Na dolní ceně uvedeného pásma byla poptávka po 2,28 mil. akciích, a alokace pro nové akcionáře tak bude mírně pod polovinou poptávaného objemu. Účelem emise nových akcií je získání prostředků na rozšíření a zefektivnění výroby, které by mělo usnadnit nárůst tržeb a vést ke zvýšení ziskovosti. Firma navrhuje a vyrábí tzv. městský mobiliář, tj. např. lavičky, zastávky veřejné dopravy, koše, stojany na kola a další. IPO mmcité vnímáme vzhledem k upsání celého nabízeného objemu jako relativně úspěšné. Akcie se začnou obchodovat na trhu Start pražské burzy 1. srpna pod tickerem MMCTE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.