IPO mmcité: Výrobce mobiliáře upsal 1 milion akcií za 160 Kč/ks

1-minutové čtení
J&T specialistaČeská společnost mmcité, která navrhuje a vyrábí městský mobiliář, včera dokončila prvotní úpis akcií (IPO), v němž prodala 1 milion akcií za cenu 160 Kč/ks. Firma tak upsala maximální počet nových akcií, a to na dolní ceně nabízeného cenového intervalu 160 – 200 Kč/ks. Výnos z emise činí 160 mil. Kč. Na dolní ceně uvedeného pásma byla poptávka po 2,28 mil. akciích, a alokace pro nové akcionáře tak bude mírně pod polovinou poptávaného objemu. Účelem emise nových akcií je získání prostředků na rozšíření a zefektivnění výroby, které by mělo usnadnit nárůst tržeb a vést ke zvýšení ziskovosti. Firma navrhuje a vyrábí tzv. městský mobiliář, tj. např. lavičky, zastávky veřejné dopravy, koše, stojany na kola a další. IPO mmcité vnímáme vzhledem k upsání celého nabízeného objemu jako relativně úspěšné. Akcie se začnou obchodovat na trhu Start pražské burzy 1. srpna pod tickerem MMCTE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.