CSG: V první fázi se upsalo 4,5 mld. Kč emise 8,00/2028, blízko horní hranice cíle

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Czechoslovak Group (CSG) v pátek oznámila, že se v první fázi veřejné nabídky dluhopisů 8,00/2028 upsalo 450 tis. dluhopisů

Společnost Czechoslovak Group (CSG) v pátek oznámila, že se v první fázi veřejné nabídky dluhopisů 8,00/2028 upsalo 450 tis. dluhopisů v celkové nominální hodnotě 4,5 mld. Kč. Dluhopisy budou vydány k 4. 7. 2023. Upsaný objem 4,5 mld. je blízko horní hranice plánovaného objemu 3 – 5 mld. Kč. Výnos z emise bude použit především na investice do rozšíření výroby a výstavby nových výrobních hal. Společnost požádá o přijetí dluhopisů na regulovaný trh pražské burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.