Kofola: Výsledky nad odhady díky kontrole nákladů, dividenda 13,5 Kč/akcie

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola zveřejnila za 2Q 2023 tržby 2,34 mld. Kč, nad odhadem trhu 2,33 mld. Kč. Růst ve výši 5,8 % r/r zvolnil oproti prvnímu kvartálu kvůli vysoké srovnávací základně i negativnímu efektu zvýšení cen produktů od 1. 1. na spotřebu. Kofole se nicméně nadále dařilo optimalizovat náklady, a především díky levnějším energiím a sladidlům dosáhla zisku EBITDA 18,5 % nad loňskou úrovní (363 mil. Kč), čímž překonala odhad trhu 337 mil. i náš odhad 342 mil. Kč. Marže zisku EBITDA dosáhla 15,5 %, jeden proc. bod nad naším odhadem. Na finanční úrovni firmě pomohlo vnitrofiremní přecenění dluhu a čistý zisk činil 122 mil. Kč, nad odhadem trhu 112 mil. a mírně nad naším odhadem 121 mil. Kč. Management uvedl, že průběh sezóny je z hlediska tržeb mírně pod jeho očekáváním, ale dosažená ziskovost umožňuje zúžit cíl na zisk EBITDA na 1,20 – 1,25 mld. Kč z předchozího 1,15 – 1,25 mld. Kč. Díky uvedené výkonnosti management navrhne dividendu ze zisku r. 2022 ve výši 13,5 Kč/akcie, nad původním minimem 11,3 Kč. Výsledky a výhled hodnotíme pozitivně.   mil. Kč 2Q23 r/r 2Q22 oček. 2Q23 J&T oček. 2Q23 Trh Tržby 2 340,0 5,8 % 2 211,2 2 299,6 2 328,9 EBITDA 363,0 18,5 % 306,2 342,0 337,25 EBITDA marže 15,5% +1,7 p.b. 13,8 % 14,9 % 14,5 % Provozní zisk 229,0 42,4 % 160,8 199,5 - Čistý zisk po minoritách 122,0 69,4 % 72,0 120,9 112,48 Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.