Komerční banka: Zisk nad odhady zásluhou rozpouštění opravných položek

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za první kvartál roku čistý zisk ve výši 3 755 mil. Kč, výrazně nad konsensem trhu (3 429 mil. Kč), za čímž je opět především rozpouštění opravných položek. Úrokové výnosy (+5 %) nadále postupně zrychlují svůj růst, a to především zásluhou růstu výnosů z reinvestic vkladů a růstu objemu těchto vkladů. Úrokové výnosy z úvěrů klesají v důsledku silné konkurence především u retailových klientů. Na druhou stranu pokračuje mírný pokles výnosů z poplatků a výnosů z obchodování, který je ovlivněn vysokou srovnávací základnou v minulém roce (konec intervencí ČNB). Celkově jsou tak provozní výnosy téměř na stejné úrovni jako v minulém roce. Reportované provozní náklady vzrostly o 5 % r/r kvůli růstu personálních nákladů. V těchto nákladech je i vytvořená rezerva (295 mil. Kč) na restrukturalizaci, konkrétně na náklady spojené se zavíráním poboček a propouštěním zaměstnanců. Na očištěné bázi by náklady rostly o necelé 2 % r/r. Rizikové náklady byly již 6. kvartál po sobě kladné, to znamená, že rozpouštění opravných položek bylo vyšší než jejich tvorba. 

Ohledně výhledu pro zbytek roku management zopakoval, že očekává stagnaci výnosů a růst nákladů nižší než inflace. Zároveň potvrdil záměr vyplatit na dividendě 65 % konsolidovaného čistého zisku. 

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně, a to především díky zrychlujícímu růstu úrokových výnosů, přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia a relativně pomalému růstu očištěných provozních nákladů. Podle našeho názoru by dnes akcie KB mohly reagovat na reportovaná čísla růstem.  

Kons., IFRS (mil. Kč)2Q182Q17r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 8257 8090%7 7247 739
  Čistý úrokový výnos5 4445 1965%5 3795 387
  Poplatky & provize1 5721 610-2%1 5751585
  Ostatní výnosy8081 002-19%770766
Provozní náklady-3 534-3 3635%-3 450-3 486
Provozní zisk4 2914 443-4%4 2744 253
  Opravné položky31912--100-43
Čistý zisk3 7553 6144%3 3823 429

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.