Gen Digital: Pokuta téměř 0,5 mld. USD za narušení softwarových práv Columbia University

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Americký soud ve státě Virginia v úterý rozhodl v neprospěch Gen Digital ve sporu o softwarová práva s Columbia University. Ta tvrdila, že Gen Digital vědomě použil její software na antivirovou ochranu a detekci před napadením počítače, který byl chráněn patentem. Soud žalobu uznal a stanovil firmě Gen Digital uhradit kompenzaci škody ve výši 481 mil. USD plus náklady na právníky, které budou ještě určeny. Gen Digital pouze oznámil, že s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se. Podle agentury Bloomberg by se volné cash flow Gen Digital za rok končící 31. 3. 2024 mělo pohybovat okolo 1 mld. USD. V případě, že by odvolací soud pokutu potvrdil, by tak šlo o polovinu ročního cash flow firmy. Tento pravděpodobně výrazný dopad do cash flow společnosti je negativní zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.