PPF: Tragické úmrtí zakladatele skupiny Petra Kellnera

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dle agenturních zpráv zahynul při nehodě vrtulníku majitel skupiny PPF Petr Kellner.

Dle agenturních zpráv zahynul při nehodě vrtulníku majitel skupiny PPF Petr Kellner. Informaci potvrdila agentuře ČTK i mluvčí skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Nedomníváme se, že by tato událost měla ovlivnit již probíhající transakce jako např. nabídku na odkup akcií Monety ze strany Tanemo ze skupiny PPF. Rovněž neočekáváme, že by v důsledku této události došlo ke změnám v portfoliu PPF (např. O2 CR), včetně vlivu na vydané dluhopisy (např. PPF, Heureka a další).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.