Emma Capital získá 100% podíl v chorvatském SuperSportu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Emma Capital se dohodla na koupi zbývajícího podílu v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport, a stane se tak jediným akcionářem.

Společnost Emma Capital se dohodla na koupi zbývajícího podílu v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport, a stane se tak jediným akcionářem. Za třetinový podíl zaplatí přes 150 mil. EUR. Podíl v sázkové společnosti SuperSport získala Emma Capital v roce 2019 v rámci rozdělení Sazka Group, kde dříve držela podíl. Dluhopisy skupiny vydané prostřednictvím dceřiné společnosti Emma Gamma Finance se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.