Rohlik Group: Nové distribuční centrum v Ostravě má výrazně navýšit objednávky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací ČTK plánuje společnost Rohlik Group v říjnu otevřít nové distribuční centrum v Ostravě, které by mělo geograficky pokrývat až 450 tis. domácností.

Podle informací ČTK plánuje společnost Rohlik Group v říjnu otevřít nové distribuční centrum v Ostravě, které by mělo geograficky pokrývat až 450 tis. domácností. Díky němu by se měl počet objednávek Rohlíku v ČR zvýšit o desítky procent a firma by měla současně dosáhnout efektivnějšího provozu, kdy auta nebudou muset obsluhovat severní Moravu ze skladu v Brně. Rohlík má zatím v ČR čtyři distribuční centra, a to tři v Praze a jedno v Brně. Náklady na nové distribuční centrum činí cca 90 mil. Kč. Po jeho otevření by měla dovážková služba Rohlíku být dostupná pro 75 % obyvatel ČR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.