Moneta: Valná hromada nebude hlasovat o dividendě, banka žádá ČNB o schválení div. 3 Kč na akcii

1-minutové čtení
J&T specialistaMoneta zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 28. dubna 2021. Představenstvo společnosti navrhuje vzhledem k předchozím vyjádřením ČNB zadržet celý čistý zisk za minulý rok. Banka zároveň poslala žádost na ČNB, kde navrhuje, že by v rámci stanovených limitů a po získání souhlasu od regulátora vyplatila akcionářům dividendu ve výši 3 Kč na akcii (3,8% hrubý dividendový výnos). Na základě čísel ke konci roku by hlavním omezením byla podmínka, kdy po vyplacení dividendy musí být kapitálová přiměřenost minimálně 4 p.b. nad minimálními regulatorními požadavky. Nicméně po zahrnutí čistého zisku za rok 2020, který představuje 1,35 % rizikově vážených aktiv, by omezující podmínkou bylo vyplacení maximálně 100 b.b. z rizikově vážených aktiv, což představuje právě zmíněné 3 Kč. Dubnová valná hromada tedy nebude hlasovat o vyplacení dividendy, ČNB by se k návrhu dividendy měla vyjádřit v průběhu třetího kvartálu a dividenda by tak mohla být vyplacena ke konci roku. Tento postup je očekávaný na základě dříve zveřejněných informací z ČNB.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.