Makro: Personální změny v bankovní radě ČNB

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Prezident republiky Miloš Zeman ve středu 21. 11. oficiálně jmenoval dva nové členy bankovní rady Tomáše Holuba a Aleše Michla. Noví členové jsou jmenovaní na šestileté období a své funkce se ujmou 1. prosince. V bankovní radě nahradí viceguvernéry Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka. Proto prezident Zeman současně jmenoval dva stávající členy bankovní rady Marka Moru a Tomáše Nidetzkého novými vicegurnéry ČNB. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.