PMČR: Vysoké ceny energií negativně ovlivňují ziskovost

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Generální ředitelka Philip Morris ČR paní Gontkovičová v rozhovoru pro deník Právo mimo jiné uvedla, že ceny energií v ČR jsou mezi nejvyššími v rámci skupiny a v Evropě nejvyšší. Současně dodala, že prozatím nejsou tyto ceny energií promítány do ceny pro spotřebitele, ale že se to nedá vyloučit. Rovněž zmínila, že by situace kolem cen energií mohla vést k přemístění výroby mimo ČR, ale že tento scénář není aktuálně zvažován. Celkově vnímáme, že ceny energií zasahují negativně do ziskovosti společnosti, avšak prozatím je to vnímáno jako přechodný jev, který by neměl ohrozit budoucnost firmy v ČR.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.