Dr.Max: Solidní růst tržeb a zisku EBITDA v roce 2023

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.Společnost GLEBI HOLDINGS PLC ovládající společnost PHARMAX HOLDINGS, která podnikání ve zdravotnictví, respektive v lékárnictví a mimo jiné pod sebe zahrnuje lékárny Dr.Max vydala své celoroční výsledky za uplynulý rok 2023. Konsolidované tržby činily 4,2 mld. EUR (+22,6 % r/r), přičemž kons. tržby plynoucí z ČR byly 1,2 mld. EUR (+13 % r/r) a představovaly 28,5 % celkových kons. tržeb. Vykázaný zisk EBITDA skupiny dosáhl na kons. úrovni hodnoty 323 mil. EUR (+17,1 % r/r). Jsme si vědomi faktu, že kovenant vztažený k emisi dluhopisů Dr.Max 8,50/28 je ve formě podílu čistého upraveného zadlužení a upraveného zisku EBITDA, avšak tyto hodnoty zatím nebyly společností zveřejněny. Pakliže bychom vzali v úvahu úpravy zisku EBITDA z roku 2022 ve výši -75 mil. EUR a čisté upravené zadlužení ve výši 1,2 mld. EUR, vycházel by pak tento kovenant přibližně 4,9x, což by splňovalo požadovanou hodnotu <5,95x. Vzhledem k růstu tržeb a zisku společnosti předpokládáme, že byl kovenant plně dodržen.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.