Banky: ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,75 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Bankovní rada ČNB rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o 25 b.b. na 1,75 % s platností od 1. dubna 2024. Jako důvod ČNB uvádí pokračující pokles cyklických systémových rizik v bilanci bank a pozici ekonomiky poblíž dna finančního cyklu. Snížení kapitálových požadavků je pozitivní a zvyšuje kapacitu bank pro výplatu dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.