EPH: Velmi silná čísla za minulý rok a pokles zadlužení

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina EPH v minulém roce více jak ztrojnásobila čistý zisk na 3,8 mld. EUR. Celkové tržby byly meziročně vyšší o 96 % na úrovni 37,1 mld. EUR a provozní zisk EBITDA o 90 % r/r na úrovni 4,3 mld. EUR. Za výrazným růstem stojí převážně EP Power Europe, která těží z vysokých cen energií. EBITDA v této části skupiny vzrostla na 2,9 mld. EUR (1 mld. v roce 2021), nicméně 12% růst provozního zisku EBITDA reportovala i druhá nevýznamnější větev skupiny, tedy EP Infrastructure. Zadlužení společnosti (čistý dluh k EBITDA) výrazně kleslo na 1,1x (2,0x na konci roku 2021). Společnost dále oznámila, že v rámci urychlení odklonu společnosti od uhlí vyčlení některá aktiva, která má v úmyslu postupně ukončovat, do sesterské společnosti EP Energy Transition (EPET). Skupina EPH podle našeho názoru představila velmi silná čísla, což spolu s dalším poklesem zadlužení a definovanou strategií odklonu od emisních aktiv vnímáme pozitivně.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.