Makro: Obchodní bilance v lednu s nižším přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v lednu skončila v přebytku 3,7 mld. korun (8 mld. v lednu 2023), což je třetinová hodnota, než se očekávalo (oček. 12 mld.). V lednu pokračoval výrazný pokles exportu (-7 % r/r), který přitom zlepšoval nárůst vývozu aut (+5 % r/r). Vývozy bez aut propadly meziročně o 11 % a odráží slabost zahraniční poptávky, tj. hlavně v evropských ekonomikách, i na začátku letošního roku. Pro celkovou bilanci vše zachraňoval další pokles importu (-6 % r/r), který šel napříč celým spektrem od dovozu strojů až po ropu a plyn.

Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 100 mld. korun (+123 mld. v 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.