Makro: Spotřebitelská důvěra domácností na 1,5letém maximu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Konjukturální průzkumy poslední měsíce ukazují opakovaně zlepšování důvěry v ekonomiku ve více směrech. V dubnu se opět výrazně zlepšila spotřebitelská důvěra domácností, která se dokonce dostala na nejvyšší úrovně od října 2021. Domácnosti zlepšily svoje hodnocení současné situace a také zmínily své obavy z budoucího vývoje. Vzhledem k vývoji příjmů domácností a nízké míry nezaměstnanosti vše podporuje očekávání, že již během 2Q se může spotřebitelská poptávka domácností začít oživovat. Vedle toho se zlepšilo hodnocení ze strany firem a podnikatelů. Zlepšení hodnocení nastalo u firem v průmyslu, kde je index sentimentu nejvyšší od loňského června. Konjukturální průzkumy jsou zatím na nízkých úrovních, ale postupně se blíží neutrální úrovni a naznačují obrat ve vývoji české ekonomiky směrem k růstu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.