Sazka Group: Výsledky za 1Q zasaženy restriktivními opatřeními

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group reportovala za první 3 měsíce roku meziroční pokles EBITDA o 23 % 124,5 mil. EUR.

Sazka Group reportovala za první 3 měsíce roku meziroční pokles EBITDA o 23 % 124,5 mil. EUR. Objem přijatých sázek pak poklesl o 13 % a zisk před zdaněním o 46 % r/r na 61,6 mil. EUR. Propad hospodaření je způsoben restriktivními opatřeními v souvislosti s Covid-19. V současné době se již situace postupně uklidňuje a například v České republice jsou již tržby na podobných úrovních jako před krizí. Zadlužení společnosti (čistý dluh / očištěná EBITDA) na pro-rata bázi dosáhlo na konci března 2,9x. Nejvýraznější dopad restriktivních opatření lze očekávat až ve 2Q, nicméně pozitivní je opětovné otevření distribuční sítě a očekáváme postupný růst objemů přijatých sázek k předkrizovým úrovním.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.