Sazka Group reportovala čísla za 3Q21

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group zveřejnila výsledky za 3Q21


Sazka Group zveřejnila výsledky za 3Q21. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 14 % na 876 mil. EUR i díky online sázení. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 40 % na 285 mil. EUR, kde kromě akvizic k růstu přispělo oživení po uvolnění restrikcí a předplacení daně z hazardu v Řecku. Čistý zisk dosáhl 276 mil. EUR (+47 % r/r). V České republice, Rakousku a Itálii zůstala většina prodejních míst v provozu po celé 3Q a výrazně dále rostl online segment na všech trzích. Management upozornil na aktuální situaci ve 4Q, kde jsou na některých trzích aplikována preventivní opatření proti pandemii, což se nepříznivě promítne do výkonnosti. Nicméně dopad by již neměl být tak výrazný jako na začátku pandemie, a to i díky většímu podílu online tržeb. 

Poměr čistého dluhu k EBITDA podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) klesl na úroveň 2,6x (3,1x na konci 2Q21) a je tak výrazně pod úrovní kovenantů (4,5x).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.