Makro: Nezaměstnanost v srpnu beze změny

1-minutové čtení
J&T specialistaMíra nezaměstnanosti v srpnu podle očekávání zůstala beze změny 2,7 % (3,1 % v srpnu 2018). Z hlediska dosavadních trendů se nic nemění a dál pokračuje velké pnutí trhu práce. Počet volných míst se přehoupl přes hranici 350 tis. míst, následně na 10 volných míst připadá pouhých 6 uchazečů o práci. Očekáváme, že během podzimu míra nezaměstnanosti může ještě drobně klesnout a kvůli sezónnosti vzrůst až na přelomu roku.  Průměrnou míru nezaměstnanosti za celý rok čekáme 2,8 % (3,2 % v roce 2018).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.