Hardwario zprovozní internet věcí pro HAHN & Sohn

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Společnost Hardwario oznámila, že se dohodla na spolupráci se společností HAHN & Sohn v oblasti internetu věcí. Česká firma HAHN & Sohn je předním dodavatel elektrocentrál v Evropě a společnost Hardwario má elektrocentrály má v rámci spolupráce modernizovat. Hardwario bude elektrocentrály napojovat na internet věcí tak, aby jejich koncoví uživatelé disponovali vzdáleným monitoringem a ovládáním. Společnosti neoznámily, za jakou cenu budou služby provedeny. Akcie Hardwaria se od loňského IPO obchodují na trhu Start pražské burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.