Makro: Trh práce opět na novém rekordu

1-minutové čtení
J&T specialistaMíra nezaměstnanosti v květnu podle očekávání poklesla o 2 desetiny na 3,0 % (4,1 % v květnu 2017). Výsledky znova přináší posouvání řady rekordů na nové úrovně. Počet volných míst opět vzrostl (na 283 tis. z 267 tis.) a dál se rozevírají nůžky mezi počtem nezaměstnaných (207 tis.), který naopak rychle klesá. Asi není jasnější znak přehřívání domácího trhu práce, než když na 10 volných míst připadá jen 7 uchazečů o práci. V červnu by míra nezaměstnanosti měla klesnout i pod 3 procenta. Za celý rok očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,2 % (vloni 4,2 %). 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.