Pravidelný týdenní komentář k trhu

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dění na světovém trhu Uplynulý týden byl poměrně klidný a investoři sledovali pokračující výsledkovou sezónu. Ta pokračovala nadále v relativně lepším vyznění, než trh očekával. Sice se finální pokles čistého zisku na akcii v rámci indexu S&P 500 posunul na téměř -4,0 %, ale stále to není před zahájením sezóny odhadovaných -6,6 % r/r. Bylo patrné, že i investoři si brali v uplynulém týdnu pomyslné volno a bez výraznějšího trendu se akcie za týden téměř neposunuly. USA měřeno indexem S&P 500 zakončilo týden na -0,3 % t/t. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 zakončila beze změny t/t. Domácí index PX šel ve zkráceném týdnu tentokrát proti proudu v negativním slova smyslu, když výsledková sezóna pomohla posunout úroveň o 1,4 % níže na 1371,7 bodu.   Společnosti na BCPP ČEZ zveřejnil za 1Q23 provozní zisk EBITDA ve výši 32,5 (-11 % r/r) vs. oček. 36 mld. Kč. Meziroční pokles jde na vrub odvodům z nadměrných tržeb a mimořádně silným výsledkem z tradingu v loňském roce, který se letos neopakoval. Management snížil výhled na rozpětí letošního provozního zisku EBITDA na 105-115 z původních 105-125 mld. Kč a zúžil výhled na očištěný čistý zisk na 33-37 z původních 30-40 mld. Kč. Představenstvo navrhuje vyplatit hrubou dividendu ve výši 117 Kč/akcii (9,6% hrubý div. výnos) a ministerstvo financí údajně nebude požadovat úpravu na nadcházející valné hromadě. Titul zakončil týden na 1208 Kč (+0,8 % t/t).   Komerční banka sice zveřejnila čistý zisk ve výši 3,56 (+1,0 % r/r) vs. oček. 3,3 mld. Kč, ale hlavním důvodem byly opravné položky, které byly výrazně kladné (+432 mil. Kč) oproti očekávané ztrátě (-285 mil. Kč). Provozní úroveň pak výrazně zaostala za očekáváním 3,95 (-16 % r/r) vs. oček. 4,37 mld. Kč kvůli rostoucím tlakům na úrokovou marži (dražší financování). Management rovněž mírně celkově snížil výhled na celý rok. Akcie zakončila páteční seanci na 663,5 Kč (-4,0 % t/t).   Společnost CTP, která investuje do logistických ploch, zveřejnila hosp. výsledky za 1Q23. Čistý nájemní výnos vzrostl meziročně o 21,9 % na 130,7 mil. EUR, přičemž na srovnatelném základě bez nových akvizic byl růst 7,8 %. Přecenění investičního portfolia dosáhlo +208 mil. EUR. Čistý zisk podle metodiky EPRA vzrostl o 32,1 % r/r na 78,3 mil. EUR (0,18 EUR na akcii). Čistá hodnota aktiv na akcii vzrostla na 14,44 EUR (13,81 EUR na konci roku 2022), tj. akcie se nyní obchoduje s cca 20% diskontem vůči čisté hodnotě aktiv. Zadlužení společnosti loan-to-value (LTV) činilo 45,9 %, v souladu s politikou firmy 40 – 45 %. Management dále potvrdil celoroční výhled, který počítá se ziskem na akcii (dle EPRA) ve výši 0,72 EUR a výplatu 70-80 % čistého zisku formou dividendy. Titul zakončil páteční seanci na 282,6 Kč (+2,0 % t/t).   Společnost Pale Fire Capital zveřejnila certifikát LTV, v němž auditor informuje o výši závazků z emise dluhopisů 5,75/2026 relativně k ocenění podílů, které Pale Fire drží ve vybraných společnostech. LTV dosáhlo k 31. 12. 2022 výše 26,00 %, což je s rezervou pod maximem 50 %, které stanuje kovenant k dluhopisům, a také pod předchozím LTV z 30. 6. 2022 ve výši 37,05 %. Do valuace byly zařazeny podíly Pale Fire Capital ve společnostech Acond, Aukro, Coweo Technologies, Uptime Robot, VirtualTraining a podíl v podfondu Pale Fire Core podfond. Jedinou investicí tohoto podfondu je zhruba 22% podíl v americké společnosti Groupon. Auditor doplnil, že pokud by se vzal v potaz výrazný propad tržní kapitalizace Grouponu od začátku roku, a to konkrétně k datu 17. 4. 2023, poměr LTV by vzrostl na 28,32 %. Šlo by tedy jen o mírný nárůst a LTV by bylo stále bezpečně pod limitem daným kovenantem. Zprávu považujeme za pozitivní pro dluhopisy Pale Fire Capital, neboť ukazuje vysoké krytí dluhu hodnotou podílů ve vybraných společnostech a také nízkou citlivost celkové hodnoty na pohyby v tržní ceně společnosti Groupon.   Skupina EPH v minulém roce více jak ztrojnásobila čistý zisk na 3,8 mld. EUR. Celkové tržby byly meziročně vyšší o 96 % na úrovni 37,1 mld. EUR a provozní zisk EBITDA o 90 % r/r na úrovni 4,3 mld. EUR. Za výrazným růstem stojí převážně EP Power Europe, která těží z vysokých cen energií. EBITDA v této části skupiny vzrostla na 2,9 mld. EUR (1 mld. v roce 2021), nicméně 12% růst provozního zisku EBITDA reportovala i druhá nevýznamnější větev skupiny, tedy EP Infrastructure. Zadlužení společnosti (čistý dluh k EBITDA) výrazně kleslo na 1,1x (2,0x na konci roku 2021). Společnost dále oznámila, že v rámci urychlení odklonu společnosti od uhlí vyčlení některá aktiva, která má v úmyslu postupně ukončovat, do sesterské společnosti EP Energy Transition (EPET). Skupina EPH podle našeho názoru představila velmi silná čísla, což spolu s dalším poklesem zadlužení a definovanou strategií odklonu od emisních aktiv vnímáme pozitivně.   Nejvíce rostoucí akcií uplynulého týdne na pražské burze byla Pilulka (498 Kč, +3,8 % t/t). Valná hromada mimo jiné schválila rozšířené pásmo (1-1000 Kč vs. dříve 500-1000 Kč/akcii) pro nadcházející úpis akcií v rámci dne trhu START. Akcie se v poslední době obchoduje pouze technicky v očekávání navýšení kapitálu. Naopak nejvíce klesajícím titulem mimo PMČR (16460 Kč, -7,5 % t/t), které se obchodovalo bez nároku na hrubou dividendu byly akcie Komerční banky (-4,0 % t/t na 663,5 Kč). Komerční banka zveřejnila horší než očekávanou provozní úroveň, kde je znát, že rostoucí náklady financování tlačí na čistou úrokovou marži více než trh projektoval. Banka současně mírně snížila výhled na celý rok.   Výhled na příští týden Nadcházející týden by se měl odehrát v relativně poklidném tempu. Investoři se zaměří na postupně dokončující výsledkovou sezónu za 1Q23 na obou stranách Atlantiku. Ta by již neměla přinést výraznější překvapení a dokončit svoje relativně pozitivní vyznění. Následující dny by měly být chudší i na makroekonomická data, a tak bychom celkově očekávali nevýrazný vývoj rizikových aktiv.   Technicky připomeneme, že se budou akcie Erste Group v pondělí naposledy obchodovat s nárokem na hrubou dividendu 1,9 EUR/akcii (6,1% hrubý div. výnos).   Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní maloobchodní tržby za duben (oček. +0,7 po -0,6 % m/m) a průmyslovou produkci za duben (oček. 0,0 po +0,4 % m/m). V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, které by měly vykázat pokles v obou segmentech. V Číně se zaměříme na úterní maloobchodní tržby za duben (oček. 22,0 po 10,6 % r/r) a průmyslovou produkci za duben (oček. 10,8 po +3,9 % r/r).  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.