Makro: Nižší přebytek obchodní bilance kvůli vývozu aut

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v únoru skončila v přebytku 18,0 mld. korun (21 mld. v únoru 2017), což bylo blízko naší projekci (19 mld.). Na druhou stranu překvapením byl pokles celkového obratu v zahraničním obchodě, když poklesly vývozy (-1,2 % r/r) a dovozy (-0,2 %) téměř stagnovaly. Dalším překvapením je pokles vývozů aut (-5 % r/r), což byl druhý pokles v řadě. Slabý vývoz aut také vysvětluje snižování přebytku obchodní bilance na začátku letošního roku. V letošním roce očekáváme přebytek obchodní bilance 110 mld. korun, tj. 2,1 % HPD (149 mld. v roce 2017).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.